Edukacije - Story Factory

Edukacije

Šta dobijate edukacijom od strane naših predavača?

Potpuno osposobljavanje za osmišljavanje digitalnog nastupa i sprovođenje kampanja na društvenim mrežama ili putem Google Ads alata

Zajednički, praktičan rad na konkretnim primerima

Podršku u smislu odgovora na postavljena pitanja i nakon završetka edukacije

Kompletan materijal sa edukacije.

Teme edukacije:

– Osmišljavanje digitalne marketing kampanje

– Osmišljavanje i kreiranje sadržaja

– Facebook, Instagram, LinkedIn, Google AdWords, Youtube

– Praćenje i analiza ostvarenih rezultata