Izrada digitalne marketing strategije - Story Factory

Izrada digitalne marketing strategije

Istražujemo

Istražujemo tržište, konkurenciju, relevantne medije i influensere, itd.

Analiziramo

Sprovodimo statističke analize nad raspoloživim podacima kako bismo što bolje definisali i targetirali vašu ciljnu grupu.

Otkrivamo vašu priču

Razgovaramo sa vama o vašem poslu i pronalazimo priču koja će izdvojiti vaš brend i učiniti ga prepoznatljivim.

Definišemo sadržaj

Definišemo sadržaj koji će zeinteresovati vašu ciljnu grupu i sa kojim ćete ostvariti željene rezultate.

Definišemo tipove kampanja i medije

Biramo najadekvatnije tipove kampanja i medije u zavisnosti od cilja koji želite da postignemo.

Kreiramo kalendar objava

Kreiramo kalendar objava koji obuhvata: predložene medije, sadržaj objave, tip kampanje, cilj kampanje, vreme trajanja promocije i budžet.